slide show

Svatý Martin Velikonoční výstava

Velikonoční výstava vín

21. 04. 2019
Velikonoční výstava vín

26. prezentační výstava s ochutnávkou vín vinařů Nového Šaldorfa-Sedlešovic, vinařů sousedních obcí a partnerských obcí Rakouska od 10.00 do 22.00 hod., tradičně na velikonoční neděli.


Prezentační výstava vín s ochutnávkou v Obecním sále Nového Šaldorfa-Sedlešovic si zachovává místní charakter, neboť na této výstavě prezentují a soutěží s víny místní šaldorfští vinaři a vinaři blízkých obcí Konice, Havraníky, Hnanice, Oblekovice, Sedlešovice a vinaři rakouských obcí Jetzelsdorf, Haugsdorf a Peigarten. Úhrada jednotlivých degustovaných vzorků se provádí v šaldorfských tolarech, které si zakoupíte v pokladně u vstupu do sálu. Dokupovat šaldorfské tolary je možné po celý den.