slide show

Zimní otevřené sklepy a Kopání písku

ZIMNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY * VEČERNÍ ZÁBAVA * KOPÁNÍ PÍSKU

Děkujeme všem, kteří si našli cestu do vinných sklepů Nového Šaldorfa. Bylo vás přes 600 návštěvníků.

 

Dobrovolná recesistická soutěž družstev v kopání písku - pravidla soutěže uvedena níže.

Pořadí družstev - kategorie M a SM (mužské a smíšené týmy)

MMM                        418 kg

Červotoči 1             347,5 kg

Hujer 6                    330,5 kg

VH                           322,5 kg

Vinné mušky          310 kg

JAF-áci                   289 kg

Hujer 1                    281,5 kg

Hujer 7                    278 kg

SLZA                       212 kg

Hujer 2                    210 kg

Špalkovi bratránci 173,5 kg

Hujer 3                    157,5 kg

Sluníčka ze Zlína   126,5 kg

Hubero cororo 1    24 kg

Pořadí družstev - kategorie Ž (ženské týmy)

Hujer 5                     174,5 kg

Hujer4                      125,5 kg

Hubero cororo 2    30 kg

Vykopáno celkem 4258 kg písku. Skvělý výkon!!!

_____________________________________________________________________

Zimní otevřené sklepy a kopání písku v roce 2019 - sobota 19. ledna

______________________________________________________________________

Pravidla soutěže v Kopání písku - Soutěží tříčlenná družstva v předpokládaném rozdělení úkolu - jeden kope, druhý nakládá, třetí nosí před soutěžní sklep na váhu. Mužstvo nakopající nejvíce písku vyhrává. Soutěžní výkon tvá 15 minut. Soutěžící při přihlašování hradí startovní kauci 200Kč (600Kč za družstvo), z níž polovina se vrací soutěžícím bezprostředně po soutěžním výkonu družstva. Druhá polovina zůstává pořadateli soutěže. Soutěžící jsou závazně přihlášeni úhradou startovní kauce. Neuhrazením se startovní časy postupují dalším zájemcům. Přihlašování se provádí pouze na mailu: info@saldorfske-sklepy.cz, ze kterého jsou následně odesílány informace a výzva k úhradě startovného. Soutěž je součástí vinařské akce Zimní otevřené sklepy, účast v soutěži není podmíněna úhradou sklepného za putování po otevřených sklepech. Soutěžící se zavazují dodržovat Desatero soutěžícího.