slide show

Zimní otevřené sklepy a Kopání písku

ZIMNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY * KOPÁNÍ PÍSKU

18 vinných sklepů otevřeno pro ochutnávku vín od 10 hodin.

Dobrovolná recesistická soutěž družstev v kopání písku - pravidla soutěže uvedena níže.

Rozdělení družstev:

- kategorie M a SM (mužské a smíšené týmy)

- kategorie Ž (ženské týmy)

Volné startovní časy: 10:00, 10:20, 13:20, 13:40, 14:00, 15:00, 15:20, 15:40.

10:40   Pražáci   (rezervováno)

11:00   Hujer 1   (rezervováno)

11:20   Hujer 2   (rezervováno)

11:40   Hujer 3   (rezervováno)

12:00   Hujer 4   (rezervováno)

12:20   Hujer 5   (rezervováno)

12:40   Hujer 6   (rezervováno)

13:00   Hujer 7   (rezervováno)

14:20   JAF-áci   (rezervováno)

14:40   JAF-ačky   (rezervováno)

_____________________________________________________________________

Pro účast v soutěži družstev se přihlašujte na emailu: info@saldorfske-sklepy.cz

V e-mailu uveďte jména soutěžících (pro přiřazení kategorie), kapitána družstva a název družstva. A samozřejmě startovní čas, pokud není již obsazen nebo rezervován, tzn. čas je přiřazen družstvu, ale není ještě provedena úhrada startovného.

______________________________________________________________________

Pravidla soutěže v Kopání písku - Soutěží tříčlenná družstva v předpokládaném rozdělení úkolu - jeden kope, druhý nakládá, třetí nosí před soutěžní sklep na váhu. Mužstvo nakopající nejvíce písku vyhrává. Soutěžní výkon tvá 15 minut. Soutěžící při přihlašování hradí startovní kauci 200Kč (600Kč za družstvo), z níž polovina se vrací soutěžícím bezprostředně po soutěžním výkonu družstva. Druhá polovina zůstává pořadateli soutěže. Soutěžící jsou závazně přihlášeni úhradou startovní kauce. Neuhrazením se startovní časy postupují dalším zájemcům. Přihlašování se provádí pouze na mailu: info@saldorfske-sklepy.cz, ze kterého jsou následně odesílány informace a výzva k úhradě startovného. Soutěž je součástí vinařské akce Zimní otevřené sklepy, účast v soutěži není podmíněna úhradou sklepného za putování po otevřených sklepech. Soutěžící se zavazují dodržovat Desatero soutěžícího.