slide show

Zimní otevřené sklepy a Kopání písku

ZIMNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY * KOPÁNÍ PÍSKU

18 vinných sklepů otevřeno pro ochutnávku vín od 10 do 18 hodin.

Základní vstupné: 300 Kč. Dokladem o úhradě vstupného je degustační sklenička s logem Šaldorfských sklepů a v barvě platné pro tento ročník otevřených sklepů.

Ve vstupném je sklenička, návštěvní karta, taštička na skleničku a tolary, účast v soutěži o víkendové ubytování zdarma pro dvě osoby v Novém Šaldorfě a 30 tolarů pro úhradu degustovaných vín.

Šaldorfské tolary lze dokoupit v Infocentru i u jednotlivých vinařů.

Vstupné se hradí v den konání akce v Infocentru. Předprodej se neprovádí.

Pro účast v losování o víkendový pobyt pro dvě osoby musí návštěvník nasbírat do návštěvní karty razítka všech vinařů Zimních otevřených sklepů. Registrační lístek pro losování Vám bude odstřihnut z návštěvní karty až v Infocentru po kontrole všech razítek! Lístky je nutné dodat do Infocentra do 16.15 hodin! Losování o víkendové pobyty proběhne po vyhlašování výsledků soutěže družstev v kopání písku po 16:30 hodin.

Soutěž návštěvníků otevřených sklepů o nejlepší kostým

Inspirací kostýmů soutěžích v kopání písku z předchozích ročníků nám byla myšlenka o novou zábavnou soutěž. Jde samozřejmě o dobrovolnou a především recesistickou zábavu. Kostým si mohou vymyslet a nosit po dobu otevřených sklepů jak členové kopajících družstev, tak i "nekopající" návštěvníci otevřených sklepů. Soutěží se o dárkový set lahví našeho jedinečného Šaldorfského Kraváků pro nejlepší kostým, dále se vyhlašují i další dva zajímavé kostýmy, které se mohou též těšit na pár lahví Šaldorfského Kraváku.

Návštěvníci v kostýmech se musí v době od 10 do 16 hodin objevit u soutěžního sklepa, kde je bude moci prohlédnout a zhodnotit naše "odborná" tříčlenná porota (vedoucí soutěže v kopání, moderátor soutěže v kopání a zástupce vinařského spolku). Vyhlašování nejlepších tří kostýmů se provede po ukončení soutěže v kopání písku v čase uvedeném v návštěvní kartě.

 

Dobrovolná recesistická soutěž družstev v kopání písku - návštěvníci otevřených sklepů, kteří chtělí především degustovat naše vína, se nemusí soutěže v kopání písku účastnit. Základní pravidla soutěže jsou uvedena níže.

Rozdělení družstev:

- kategorie M (mužské a smíšené týmy)

- kategorie Ž (ženské týmy)

Úplná startovní listina - Kopání písku 2019:

9:40   Vinné mušky 

10:00   MMM  

10:20   Hujer 8 

10:40   Pražáci  

11:00   Hujer 1  

11:20   Hujer 2 

11:40   Hujer 3 

12:00   Hujer 4  

12:20   Hujer 5 

12:40   Hujer 6  

13:00   Hujer 7 

13:20   Ti, co byli čtvrtí  

13:40    Houby   

14:00   Draci Znojmo 

14:20   JAF-áci  

14:40   JAF-ačky  

15:00   Valaši  

15:20   Tři Grácie  

15:40   Červotoči  

16:00   Hrabáči  

16:20   BuBuBu  

_____________________________________________________________________

Pro účast v soutěži v kopání písku se přihlašujte pouze na emailu: info@saldorfske-sklepy.cz

Přihlašování do soutěže je možné až od 1. října. Dle pořadí doručených e-mailů budou přiřazovány družstvům poptávané startovní časy. Na dříve zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

V e-mailu uveďte jména soutěžících (pro přiřazení kategorie), kapitána družstva a název družstva. A samozřejmě požadovaný startovní čas, pokud není již obsazen nebo rezervován, tzn. čas je přiřazen družstvu, ale není ještě provedena úhrada startovného. Přiřazené startovní časy jsou průběžně aktualizovány na našem webu.

______________________________________________________________________

Pravidla soutěže v Kopání písku - Soutěží tříčlenná družstva v předpokládaném rozdělení úkolu - jeden kope, druhý nakládá, třetí nosí před soutěžní sklep na váhu. Mužstvo nakopající nejvíce písku vyhrává. Soutěžní výkon tvá 15 minut. Soutěžící při přihlašování do soutěže hradí startovní kauci 200Kč (600Kč za družstvo), z níž polovina se vrací soutěžícím bezprostředně po soutěžním výkonu družstva. Druhá polovina zůstává pořadateli soutěže. Soutěžící jsou závazně přihlášeni úhradou startovní kauce. Neuhrazením kauce se startovní časy postupují dalším zájemcům. Přihlašování se provádí pouze na mailu: info@saldorfske-sklepy.cz, ze kterého jsou následně odesílány informace a výzva k úhradě startovného. Přihlašování se spouští 1.října. Družstva jsou rozdělena do dvou základních skupin - Mužská a smíšená družstva (M) a Ženská družstva (Ž). V každé skupině jsou vyhlašovány první tři nejúspěšnější družstva. Oměnou jsou vinařské ceny šaldorfských vinařů. Vyhlašování výsledků soutěže probíhá po posledním soutěžním výkonu v čase uvedeném v návštěvní kartě. Soutěž je součástí vinařské akce Zimní otevřené sklepy, účast v soutěži není podmíněna úhradou sklepného za putování po otevřených sklepech. Soutěžící se zavazují dodržovat Desatero soutěžícího.